Сертификати

ЕТ “Димитър Янков – Кенеди Метал” притежава следните сертификати: