Обекти

Изпълнени обекти

1. „Преустройство и промяна предназначението на „Кафе- аперитив” в „Магазин за промишлени стоки- дрехи и аксесоари” на кота +- 0,00 м. и кота-3,50” в кв. 212 по плана на ЦГЧ Благоевград, ул. Крали Марко №1;
2. Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на път № 10717- Рила- Рилски манастир- Падала”
3. Доставка и монтаж на АВР 600 ампера на Окръжен съд- Благоевград;
4. Кабелно ел. захранване НН от КТП х-л „Лъки Банско” до КРШ на „Търговски обект- бар, ресторант и басейн” в кв. 265 по плана на гр. Банско;
5. Извършване на прекъсване и възстановяване на ел. захранването на потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на “ЧЕЗ Разпределение България” АД за Област Благоевград;
6. Рехабилитация на пътна част на пешеходен мост над река Въча, гр. Кричим;
7. Направа на нов водопровод и канализация за обект: “Търговски комплекс с бензиностанция, автомивка и пункт за ГТП”, с местонахождение: гр. Гоце Делчев, ул. „Дунав” № 43;
8. Изграждането на дъждовен, дренажен канал, водопровод и канализация на: “Производствена база” намираща се в „Промишлена зона” град Хаджидимово;
9. Изграждане на осветление на 15 бр. силно натоварени пешеходни пътеки в гр. Благоевград;
10. Външно ел.захранване на “Разтоварище и товорище на петролни деривати” гр. Благоевград;
11. Извършена услуга на обект „Корекция на река Санданска Бистрица в градски парк Сандански;
12. Извършена услуга на строителен обект трасе АМ “Струма” Сандански-Кулата, лот 4, км.423+800 км. 438+500;
13. Извършена услуга на обект: „Лот 17 Рехабилитация на път ІІ-35 Троян – Кърнаре от км 98+030 до км 103+044,64 и на път ІІІ-3701 Границата с ОПУ София – Черни Вит – (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+352,26, с обща дължина 19.066,90км, Област Ловеч”.
14. “Авариен ремонт на улици и паркинги в курортна зона в м. “Страгите”, м. “Грамадето”, м. “Св. Иван” и м. “Малка ливада” в гр. Банско;
15. Ел. Захранване с кабели НН, кабели 20 kV и КТП на “Жилищна сграда” в кв. 49, УПИ XVIII-7763, по плана на IV- ти м. р-н, Благоевград;
16. Извършване на СМР, което включва “Направа и монтаж метални огради и врати на спортна площадка на ул. “Драма”, гр. Банско;
17. Извършване на СМР, което включва “Направа и монтаж метални огради и врати на спортна площадка в двора на СОУ “Неофит Рилски”, гр. Банско;
18. Извършване на СМР, което включва “Направа и монтаж метални огради и врати на спортна площадка на ОУ “Св. К. Охридски” гр. Добринище;
19. “Поставяне на улично Осветление по ул. “Незнаен войн” гр. Добринище, община Банско”;
20. Демонтаж и монтаж електромери, заедно с необходимото допълнително оборудване и окабеляванев съществуващите табла на „ЧЕЗ Разпределение” АД;
21. Присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електроцентрала, с обща проектна мощност до 4.9 MWp, гр. Разлог;
22. Външно ел. захранване на “Фотоволтаична централа “ Орбелус 1 “, в УПИ II- 213, кв. 7 по плана на с. Полето, общ. Симитли, което включва: Кабелна линия 20 kV и КТП 1х250 KVA 0.4/ 20 kV;
23. Външно електрозахранване на „Кравеферма, мандра и кланица с месопреработка в бившия Стопански двор на АПК, град Кочериново”;
24. Реконструкция на електропровод 20 kV „Селище”;
25. Извършване на неотложни спешни рамонти СМР за възстановяване на липстващи и дефектирали метални пана от ограждаща конструкция на тревните площи около сградата на ФДМ при Медицински университет гр. София, ул. „Г. Софийски” №1;
26. СМР по „Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца- ЕТАП 1” в рамките на „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”;
27. Изпълнение на строително- монтажни работи на обект: „Къща за гости, лятна кухня и ограда” по план на мах. „Гламек”, с. Церово, общ. Своге;
28. “Жилищна сграда с гаражи и магазини” в УПИ XII-2017,гр.Благоевград,ул. “Хр.Смирненски”;
29. ” Жилищна сграда” в УПИ XIV, кв. 220 по плана на гр. Банско;
30. “Жилищна сграда” в имот 001002, м. “Кури Дере”, землището на с. Изгрев, общ. Благоевград;