За нас

За фирмата

Фирма ЕТ „Димитър Янков – Кенеди метал” извършва пълен комплекс от услуги свързани със строежи от високото строителство, транспортната, енергийната, благоустройствената инфраструктура.
Развива активна дейност от 1993 г. Членува в Камарата на строителите в България.
Щатни сътрудници при нас са опитни строители, архитекти, инженери, юристи, мениджъри. Всичко това позволява високо ниво при обслужването на нашите клиенти.

Обекти

Обектите на фирмата се намират на територията на цялата страна и са насочени в следните направления:

  • асфалтиране;
  • водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения;
  • електрически и отоплителни инсталации;
  • изкопни, зидарски, кофражни, армировъчни и покривни работи;
  • мазачески, бояджийски, облицовъчни и всички останали довършителни работи;
  • железарски, дърводелски и стъкларски.

 

научете повече за Кенеди Метал

Материално-техническа база

ЕТ „Димитър Янков – Кенеди метал” притежава собствена материално-техническа складова база в гр. Благоевград и в гр. Банско. Създаден е автопарк, тежка и лека механизация в съответствие със съвременните изисквания за ефективна и безаварийна работа. Разполага с много добро оборудване, транспорт, механизация и кадрови потенциал от специалисти и работници с необходимата квалификация и стаж.

Принципи и ценности

Служителите на фирмата работят за клиентите при основен принцип на коректност и уважение. Основна цел е създаването на качествен продукт, отговарящ на изискванията на пазара. Прилагаме всички съвременни материали и технологии, утвърдили се в европейската строителна практика.
При нас приоритет е уважението към клиентите, творчески подход към всеки от тях, високо ниво на организация в работата, минимални срокове и отлично качество на изпълнение. Използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа. Всичко това е визитната картичка на нашия сплотен колектив.
За периода на нашата дейност ние съумяхме да натрупаме богат практически опит и в настоящият момент нашата компания се явява надежден и добросъвестен партньор.