Ел. инсталации и ел. услуги

ЕТ „Димитър Янков – Кенеди метал” извършва изграждане и поддръжка на електроинсталации и електрически съоръжения. Фирмата предлага електро услуги и консултации.

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛ. УСЛУГИ 2