ВиК услуги

Фирмата предлага ВиК услуги и изграждане на водопроводни мрежи, водопроводни съоръжения, канализационни мрежи и канализационни съоръжения. Тук влизат битови и промишлени канализации и водопроводи и др.

ВИК УСЛУГИ 2