Димитър Янков – Кенеди метал

Високо строителство, транспортната, енергийната, благоустройствената инфраструктура

 

Услуги

ПОВЕЧЕ ЗА СТРОИТЕЛНА ФИРМА
Кенеди метал

От 1993 г. строителна фирма „Димитър Янков – Кенеди метал“ Ви предлага комплексно обслужване в сферата на високото строителство, благоустройствената, енергийната и транспортната инфраструктура.

Качеството на услугите е гарантирано от опита и познанията на инженерите, архитектите и строителите, мениджърите и юристите, работещи за нас.

Нашата строителна фирма е член на Камарата на строителите в България.

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ

Напред

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ОБЕКТИ

Напред